11 Litous Street, Vouliagmeni 16671
Athens-Greece
Tel. +30 210 8929000 Fax. +30 210 8929143
Email: themargi@themargi.gr › Back to top

Reservations department
Tel. +30 210 8929128 Fax. +30 210 8960229
Email: reservations@themargi.gr

› Back to top
Sales & Events department
Tel. +30 210 8929177 Fax. +30 210 8960229
Email: banquet@themargi.gr › Back to top